Home > Kontakt > Uposlenici Uposlenici

Odjel prodaje

Amir Ćehajić
Rukovodilac prodaje profila - ADM

Tel.: +387 35 30 46 09
Mobitel: +387 61 89 27 39
e-mail: amir.cehajic@profine-group.com

Abdulah Hadžiefendić
Referent prodaje - IDM

Tel.: +387 35 30 46 12
Mobitel: +387 61 72 71 91
e-mail: abdulah.hadziefendic@profine-group.com