Home > Press/Novosti > Promovirana internet prezentacija AluFusion proizvoda Promovirana internet prezentacija AluFusion proizvoda

Danas je objavljena web prezentacija AluFusion proizvoda Profine Group-e, koja promoviše sve sisteme prozora i vrata napravljene kombinacijom aluminijuma i PVC-a.
Prezentaciju možete pogledati na www.alufusion.ba.