Home > Press/Novosti > Pravilnik o teh. svojstvima za vrata i prozore - FBiH Pravilnik o teh. svojstvima za vrata i prozore - FBiH

U Sluzbenim novinama FBiH od 02.02.2009. godine objavljen je Pravilnik o teh. svojstvima za vrata i prozore, Federalnog ministarstva za prostorno uredjenje, koji je poceo da vazi osam dana od dana objavljivanja u Sl.Novinama, tj. od 10.02.2009. godine.

Kako Pravilnik u potpunosti uredjuje jednu od najvaznijih oblasti u sklopu gradjevinske industrije, sa jasno definisanim normativima i standardima koji ce, kako je naznaceno u pravilniku, biti na snazi od 30.06.2009. godine, tj. predstavljaju zakonsku odredbu, mi Vam omogucavamo da isti Pravilnik preuzmete ili sa naše web stranice ili sa web stranice Federalnog ministarstva prostornog uredjenja.

- Pravilnik o tehnickim svojstvima za prozore i vrata - (word 0,1Mb)
- Federalno ministarstvo prostornog uredjenja