Home > Press/Novosti > Pravilnik o certifikaciji gradjevinskih proizvoda Pravilnik o certifikaciji gradjevinskih proizvoda

Pravilnik o certifikaciji gradjevinskih proizvoda, materijala i opreme koji su u upotrebi odnosno koji se ugradjuju, još je jedan bitan segment u nastojanju da se uvede red na domacem trzištu. Objavljen je u Sluzbenim novinama FBiH, br. 29.

Ovdje Vam omogucavamo da isti Pravilnik preuzmete ili sa naše web stranice ili sa web stranice Federalnog ministarstva prostornog uredjenja.

- Pravilnik o certifikaciji gradjevinskih proizvoda (word 0,2 Mb)
- Federalno ministarstvo prostornog uredjenja