Home > Press/Novosti > Holiday Inn - Sarajevo Holiday Inn - Sarajevo

Održan kućni sajam "profine BH sa partnerima".

U sklopu svečane večere a povodom 10 godina rada "profine BH", dodjeljena su i posebna priznanja i zahvalnice; Najvećem i najvjernijem kupcu - firmi "FTM d.o.o." iz Novog Travnika. Priznanje je uručio gosp. Tihomiru Rijiću, ispred firme FTM d.o.o., naš Nihad Fočak - ADM KOMMERLING-a.

Više na www.profine.ba.