Home > Press/Novosti > Folije sa smanjenom apsorpcijom toplote Nove veličine krila sa optimiziranim foliranim profilima
Poštovani poslovni partneri, 
Radujemo se da Vam možemo saopštiti da smo u 2010.godini zajedno sa našim dobavljačem folija uspjeli uvesti jednu novu, kvalitetniju generaciju dekor folija. Ovaj novi tip folije je prepoznatljiv po boljim termičkim osobinama u odnosu na dosada  korištene.
U prošlosti, dekor folije na našim profilima su se širile na sunčevoj toploti. To je vodilo do restrikcija u maksimalnoj veličini krila koje je bilo moguće postići sa bijelim profilima. Sada naši snabdjevači upotrebljavaju infra crvene pigmente u svojim dekor folijama. Ovo pomaže u reduciranju apsorpcije toplote na zadovoljavajući nivo, za optimalno termičko ponašanje naših foliranih profila.
Od 1. novembra 2010. godine će se iz Berlina i Pirmasensa svi u prilogu navedeni dekori isporučivati sa novim kvalitetom folije. 
Za ove profile važe maksimalne veličine profila određenog bijelog profila! Ostakljeni elementi mogu biti realizovani sa ovim folijama samo u mjerama maksimalno 3,5x3,5m. 
Sve ostale smjernice za proizvodnju za folirane profile, posebno kad je u pitanju ojačanje i ozračenje ostaju iste. Prilagođavanje prikaza diagrama krila u smjernicama za proizvodnju bit će sukcesivno napravljeno. 
Molimo Vas da vodite računa da se nova isporučena roba ne mješa sa zalihama na lageru. U slučaju da profile naručujete i sa drugih mjesta osim Berlina i Pirmasensa, iste trebaju biti posebno lagerovani i korišteni. To se može urediti npr. obilježavanjem starih zaliha. 
Izmjena materijala folije nema nikakvog uticaja na njegovo uređenje ili na naš standardni program isporuke. Kombinovana obrada različitih tipova folije je u pogledu optičkog gledišta moguća bez problema. 
Na Extranet-u od sada možete naći pregled „ Folien mit reduzierter Wärmeaufnahme“ pod tačkom“ Technische Dokumentation/nach Dokumenten/Farbprogramm“ . Lista äe se sa svakim izmjenjenim dekorom aktualizirati.
Sigurni smo da će ova mjera uticati na izgradnu Vaše  pozicije na tržištu i uticati na Vaš poslovni uspjeh a za eventualna pitanja Vam stojimo na raspolaganju. 
Srdačan pozdrav,
profine GmbH

Poštovani poslovni partneri, 

 

Radujemo se da Vam možemo saopštiti da smo u 2010.godini zajedno sa našim dobavljačem folija uspjeli uvesti jednu novu, kvalitetniju generaciju dekor folija. Ovaj novi tip folije je prepoznatljiv po boljim termičkim osobinama u odnosu na dosada  korištene.

U prošlosti, dekor folije na našim profilima su se širile na sunčevoj toploti. To je vodilo do restrikcija u maksimalnoj veličini krila koje je bilo moguće postići sa bijelim profilima. Sada naši snabdjevači upotrebljavaju infra crvene pigmente u svojim dekor folijama. Ovo pomaže u reduciranju apsorpcije toplote na zadovoljavajući nivo, za optimalno termičko ponašanje naših foliranih profila.

Od 1. novembra 2010. godine će se iz Berlina i Pirmasensa svi u prilogu navedeni dekori isporučivati sa novim kvalitetom folije. 

Za ove profile važe maksimalne veličine profila određenog bijelog profila! Ostakljeni elementi mogu biti realizovani sa ovim folijama samo u mjerama maksimalno 3,5x3,5m. 

Sve ostale smjernice za proizvodnju za folirane profile, posebno kad je u pitanju ojačanje i ozračenje ostaju iste. Prilagođavanje prikaza diagrama krila u smjernicama za proizvodnju bit će sukcesivno napravljeno. 

Molimo Vas da vodite računa da se nova isporučena roba ne mješa sa zalihama na lageru. U slučaju da profile naručujete i sa drugih mjesta osim Berlina i Pirmasensa, iste trebaju biti posebno lagerovani i korišteni. To se može urediti npr. obilježavanjem starih zaliha. 

Izmjena materijala folije nema nikakvog uticaja na njegovo uređenje ili na naš standardni program isporuke. Kombinovana obrada različitih tipova folije je u pogledu optičkog gledišta moguća bez problema. 

Na Extranet-u od sada možete naći pregled „ Folien mit reduzierter Wärmeaufnahme“ pod tačkom“ Technische Dokumentation/nach Dokumenten/Farbprogramm“ . Lista äe se sa svakim izmjenjenim dekorom aktualizirati.

Sigurni smo da će ova mjera uticati na izgradnu Vaše  pozicije na tržištu i uticati na Vaš poslovni uspjeh a za eventualna pitanja Vam stojimo na raspolaganju. 

 

Srdačan pozdrav,

profine GmbH

 

 

  Pregled folija sa smanjenom apsorpcijom toplote