Home > O KBE-u > O nama > Filozofija Filozofija

KBE je više od snabdjevača profila. Mi  nismo zadovoljni samo sa ponudom visoko kvalitetnih profila za naše kupce, već se vidimo i kao partneri, individualnog i ukupnog rješenja svih pitanja u vezi sa prozorima.

Kao fleksibilni serviser za uspjeh kupca KBE daje podršku od početka partnerstva. Kao npr. kod izrade, u svim pitanjima proizvodnje kao i kod izbora i upotrebe mašine i alata. Sa individualnim marketinškim servisom, unapređenjem prodaje i savjetovanjem sa arhitektima pratimo želje naših kupaca. A podrazumijeva se obuka saradnika za različita područja.

KBE usmjerava sve snage ka zahtjevima kupaca. Jednog smo svjesni: mi možemo biti samo onda uspješni, ako učvrstimo našu poziciju na tržištu.