Home > Proizvodi > Tretman površina > Alu Star Alu Star

• inovativna Alu obloga
• kvalitetni 5-to komorni PVC-profili
• povećana toplotna i zvučna izolacija
• dodatna zaštita protiv nevremena i hladnoće
• povećana dugotrajnost
• moguć čitav spektar RAL-boja
• savremena optika
• individualna nota